W lutym tego roku udało mi się wydobyć z narodowego archiwum Austrii (Osterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien) dokument który jednoznacznie wskazuje miejsce pobytu Ludwika Kolarza w obozie jenieckim podczas I Wojny Światowej. Dziadek - jako obywatel Galicji, zaboru austriackiego, służył w tedy oczywiście w armii austriackiej i stąd kierunek poszukiwań dokumentów źródłowych. Wg. karty jeńca, Ludwik Kolarz został osadzony w Forcie Begato w okolicach Genui. Dokument o sygnaturach z.1062/Nr 943 wskazuje na to, że Dziadek został pojmany 19.8.1917 w miejscowości której nazwę można odczytać jako Pello ... ale jest to raczej niemożliwe, bo Pello jest w Finlandii. Jednostka wojskowa (truppenkorper) w której Dziadek służył ma sygnaturę I.R.20.
Trudno ocenić jak długo Dziadek przebywał w tym obozie ale wiadomo, że wrócił z niego do Polski z niebieską armią Hallera.
Sam fort Begato wygląda aktualnie na potężna fortyfikację. Informacje na ten temat dostępne są pod adresem http://www.fortidigenova.com/begato1.html

Możliwe, że na tym zdjęciu wśród żołnierzy austriackich jest także Ludwik Kolarz. Wg. informacji na portalu fortidigenovażołnierze przebywali w tym forcie w latach 1915-1918 i zajmowali się zalesianiem „Peralto” i innymi pracami w okolicy.

Może także chcesz zobaczyć ...

Back to Top