Zdjęcia rodzinne

W tym miejscu postaram się umieścić zdjęcia które nie zmieściły się w książce ... a przynajmniej w jej pierwszym wydaniu. Oczywiście jest także całkiem możliwe, że pojawią się tutaj zdjęcia mające mniejszy związek z tematyką książki. Mam nadzieję, że to jednak będzie mi wybaczone.

Klasa V Szkoły Powszechnej w Tymbarku. Siedzą od lewej: ks. katecheta, p. nauczycielka Szewczyk, p. kierownik Andrasz, p. nauczycielka Gruszecka, p. Gruszecki, legionista, wychowawca. Na samej górze, piąty od lewej, Antonii Kolarz. 1936r. Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza.

Pierwsza Komunia Święta w Nowym Rybiu.1936r. Siedzą od lewej: kier. szkoły w Nowym Rybiu Jan Sternal, kier. szkoły w Rupniowie-Bednarkach, ksiądz katecheta, kier. szkoły w Rupniowie Irena Mężyk. Obok niej stoi Irena Kolarz i dalej - kier. szkoły z Kisielówki. Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza

Na zdjęciu od lewej: kol. Ptaszek, Stanisław Niziński, osoba nieznana, Antoni Kolarz. Wykonane 30 lipca 1939 podczas wędrówki na Kostrzę w gospodarstwie Anny Kuzakowej w Rupniowie. Papier Gevart Ridax. Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza.

Święto Pieśni w Olszynach w Tymbarku zorganizowane przez nauczycielkę p. Szewczyk. Wykonane w 1936r. Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza

Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza

Ze zbiorów prywatnych Jadwigi Ryś

Ze zbiorów prywatnych Antoniego Kolarza

Patrz opis w książce

Rewers poprzedniego zdjęcia

Może także chcesz zobaczyć ...

Back to Top